تبلیغات
روزگـار مـا - حکایت پشت‌بام و شیرجه‌های انتحاریِ برخی !

حکایت دغدغه‌های یک مدیر
Admin Logo
themebox Logo
نگارنده : مجید خادم
تاریخ : 24 مرداد 91-01:44 ق.ظ

حکایت پشت‌بام و شیرجه‌های انتحاریِ برخی !

توی چند روزِ اخیر...
... نمیدونَم !...
... احتمالاً تو-یه حرکتِ خودجوشِ!!! ناشی از مشاهده‌ی بعضی اتفاقات!...
... خیلی!... خیلی یادِ دوران کودکیم میُفتَم !...
... یادِ روزایی که یه دانش آموزِ دبستانی بودَم !...

یادش بخیر !
یاد تخته سیاهُ... اون گَچای رنگی... بخیر !دهه‌ی شصتیا - احتمالاً - یادشونه !...
... اونموقعا... " مُبصِرِ کلاس " یا - بقولِ بعضی از همکلاسیایِ اون-دوره - " مُـصـپِـر!!! بودن " ... یه امتیاز ویژِئُو برجسته بِحِساب میومد !
... تقریباً توی بیشترِ دوران تحصیلیم... با این مسئولیت خطیر!!! دَمخور بودم !...
توی قالبای مختلف !...
... مُبصِرِ کلاس!...
... نماینده‌ی کلاس!...
و ...!

اون زَمانا... که هنوز علم پیشرفت نکرده بود!!!... واسه برقراری نظم توی کلاس...
... یه شیوه‌‌-معمول بود :

" نوشتن اِسمِ دانش آموزای مُؤدبُ مُنظم... و بالطبع... بالعکس!!!... روی تخته سیاه!...
... تا وقتیکه ناظم مدرسه... یا معلّم کلاس سَر برسه و ...! " ...آره دیگه !!! :

" خوب ها!... بَد ها ! "

... با اون ستاره ها... یا ضربدرایی که جلوی اسمشون میخورد !

زارعی!!! ...یه بار دیگه با مهدی صحبت کُنی... یه ضربدرِ دیگه میاد جلو اِسمِت !!!کَم کَمَک که بزرگ شدم...
... و خواسته-ناخواسته!!! مُشتریِ سریالایِ - بعضاً - بیاد موندنیِ دهه‌ی شصتُ هفتاد... کاراکترای سریالای تلویزیونیِ وَطَنی - و بعضاً اونورِ آبیَم - دو دسته بودَن... :

" آدم-بَدا!... آدَم-خوبا ! "

... راستی!...
مُشابِهِ این اوضاع رو توی فیلمای سینماییَم میدیدَم!...
... ولی ظاهراً! اونموقعا گیرَنده هام خیلی رو-موضوع... حساس نشده بود !!!
سلطان و شبان!... روایتی موندگار از تقابلِ خیر و شر!... شاه و رعیت !!!بعدها که بزرگتر شدمُ... مَردی! شُدَم واسه خودم !!!...
... تا الانا که دیگه رفته رفته... دارم پیر میشم !
... توی روابط اجتماعیم - و بطور خاصُ مصداقی - توی محلای کارَمَم - معمولَنُ عملاً - آدما رو دو دسته میکردن !!!...

" ... ! "

... بماند که... توی تجربه‌ی اخیر الذّکر؛ بهرحال طَرَفِت دیگه یه آدمِ - علی الظّاهر!!! - بالغی بودُ - کمتر یا بیشتر... - پیچیده !
... در نتیجه!... قضاوتِ برخی از طرفای مقابِلِت... خیلی!... خیلی بستگی باین داشت که دایره‌ی محدودُ بسته‌ی منافع شخصیشونُ!!! - و نه منافع گروهیُ سازمانی رو! - توی اون لحظه تأمین میکنی یا نه !...
... این... ملاک بود
- و صد البته هست! - که تعیین میکرد توی اون لحظه... گود-مَنِ اون جماعتی!... یا یه لحظه دیگه!!!... بَد-مَنِشون !
...
یَنی درباره‌ی این رفتارِ معروفُ منحصر بفردِ ایرونی هم باید توضیح بِدَم ؟!میپرسین... چی شد که فیلَم... یادِ هندوستان کرد ؟!
... یادِ خاطراتِ دورانِ جوونیُ جاهلیت افتادم ؟!
 عرض میکنم خدمتتون !

سیُ-مین دوره‌ی اُلمپیکَم یکشنبه-شب تموم شد !
... با همه‌ی خاطراتُ تجربه های طلاییُ!... اَحیاناً تلخش !
توی این مدّت... چون فرصَتَم بالنّسبه-آزادتره... بیشتر فرصت کردم روی رفتار-شناسی!... جامعه شناسی!... یا هر-چی که اِسمِشُ بذاریم!...
... خلاصه!...
...رویِ واکُنشای مَردُمَم نسبت به شکستُ پیروزیا... دقیق بشم !
جالب اینجاست که...
اینجام... تویِ ارزیابیایِ عُموم... نماینده های کشورمون به دو دسته تقسیم میشدن !...
... البته اینبار... با تفاسیرُ تعابیرِ مختلف!... :

" برنده ها!... بازنده ها !...
قهرمان ها!... ناکام ها !...
خادم ها!... خائن ها !...
قُربانی ها!... فرصت-طلب ها !...
مظلوم ها!... ظالم ها !...
... ! "

چه چیزی... بهتر از  " زمان " برنده و بازنده واقعی رو تعیین میکنه ؟!بعضی از همراهای گُلِ "روزگار ما " توی نظراشون گفتن در کنارِ انتقادام...
... انتظارِ راهکار-دادنَم دارن...

... انتظار بجائیه... !
... سعی کردم توی این پُست... به لَطایفُ الحیَل... سَر-نخائُو سر-ریشه هایی! رو دَستِشُون بِدَم !
حالا این کُدا... چِقَد مقرون به واقعیتُ گویا بوده... نمیدونم !

بهرحال...

حالا... دوستای صاحب نَظَرَم بگن... :
...
چرا بعضی! از ما ایرونیا... اینقدر زودُ لحظه‌ای صفرُ... صد میشیم ؟
... آدمِ خوب کیه ؟!... آدمِ بد کیه ؟!... اونوقت... چی میشه که آدم-خوبه... یهویی میشه آدم-بَده ؟!
... استعدادِ آفتاب-پرست-وارِمون توی رنگ-به-رنگ شدن!... کجا ریشه داره ؟!
... بالاخره نقطه جوشِمُون... چند دَرَجَست ؟!
... با چه منطقی!... به خودِمُون اجازه میدیم... امروز یکی رو به عرش بِبَریمُ!... فَرداش... با کوچیکترین حرکتِ - بزعم بندئُو شما! - ناخوشایندش... تَمُومِ سوابقُ خدماتشُ - غالباً با نقلِ قُولایی از منابعِ موثّق!!! - زیرِ سؤال بِبَریم...؟!
... ؟!


مَخلَصِ کلام !...
... ریشه‌ی تمایُلِ سیری ناپذیرِ برخی!!!... به شیرجه های اِنتِحاری!... گاهی از این طرفِ پُشتِ بامُ... گاهیَم از اون سَمت... چیه ؟؟؟!!!ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در سایر رسانه‌های مجازی همراه من باشید :


نوع مطلب : فرهنگی نمایش نظرات 1 تا 30

ایران اسکین

ایران اسکین

Online User